Kokeile poliittinen tietokilpailu

159 Vastaukset

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Milloin näit jonkun luopuvan etuoikeudestaan muiden hyväksi, ja miten se vaikutti sinuun?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Minkä julkisuuden henkilöiden teot tai sanat ovat inspiroineet sinua positiiviseen muutokseen yhteiskunnassasi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten monipuolisten lomapäivien viettäminen koulussa tai paikkakunnalla edistää ymmärrystä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Mikä rooli empatialla on lähestymistavassasi sosiaalisen eriarvoisuuden ymmärtämiseen?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten oppilaiden johtajuus kouluissa voi edistää tasa-arvoisemman ja osallistavamman ympäristön edistämistä?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Milloin kirja, elokuva tai laulu on avannut silmäsi sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvissä asioissa, ja miten se muutti näkökulmasi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Kuinka aiemmista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liikkeistä oppiminen voisi ohjata toimintaamme nykyään?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Mikä keskustelu ystävän tai perheenjäsenen kanssa on vaikuttanut syvästi ymmärrykseesi oikeudenmukaisuudesta?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten henkilökohtaiset kokemuksesi vaikuttavat siihen, miten puolustat muita?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Kuinka erilaisten kulttuurien ymmärtäminen yhteisössäsi lisää pyrkimystä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Kuinka voimme tukea ystäviä tai ikätovereita, jotka ovat aktivisteja tai vahvasti mukana yhteiskunnallisissa asioissa?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miksi luulet joidenkin ihmisten omistavan elämänsä oikeuden puolesta taistelemiseen, ja mitä voimme oppia heiltä?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Mikä on tärkein opetus, jonka olet oppinut kunnioituksesta joltakulta, jolla on erilainen elämänkokemus?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Millä tavoin uskot, että se, että olemme rehellisiä ennakkoluulojemme suhteen, voisi auttaa rakentamaan oikeudenmukaisemman yhteiskunnan?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten vapaaehtoistyö tai yhdyskuntapalveluun osallistuminen muokkaa näkemyksiäsi yhteiskunnallisista asioista?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten usein käymäsi paikat ilmentävät tai eivät ilmennä tasa-arvon periaatteita?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Jos voisit perustaa uuden yhteiskunnallisille aiheille omistetun koulukerhon, mihin se keskittyisi ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Kun olet tuntenut tulleesi väärinymmärretyksi tai tuomituksi, mitä olisi voitu tehdä toisin osallisuuden edistämiseksi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Minkä yksinkertaisen hyväntahtoisen teon olet nähnyt ja joka on edistänyt oikeudenmukaisuutta, ja miltä se sai sinut tuntemaan?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Jos yhteiskunta olisi täysin tasa-arvoinen, miten arkielämäsi muuttuisi sinulle tai lähimmäisillesi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten nuorten asenteet oikeuteen vaikuttavat tulevaisuuden äänestäjinä huomisen politiikkaan?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Kuinka lohduttaisit ystävää, joka kohtaa epäoikeudenmukaisuuden ja tuntee olevansa voimaton muuttaa sitä?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten urheilu tai joukkuetoiminta opettaa meille tasapuolisuutta ja reilua peliä?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Mikä on yksi viisaus tai neuvo, jonka olet saanut ja joka rohkaisee sinua edistämään oikeudenmukaisuutta?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten tarinankerronnalla on rooli tietoisuuden lisäämisessä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten taide vaikuttaa näkemyksiisi sosiaalisista oikeudenmukaisuudesta ja yhteisöllisistä asioista?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Mikä oli keskeinen hetki elämässäsi, joka lisäsi tietoisuuttasi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden asioista?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Oletko koskaan yrittänyt ymmärtää sellaisen ryhmän kamppailuja, johon et kuulu?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Kuinka yksilölliset valintamme voisivat edistää tai heikentää ajatusta sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten sovitat yhteen kilpailun ja yhteistyön tarpeen oikeudenmukaisuuteen pyrkivässä yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Voiko ihmisen uskomusjärjestelmää muuttaa keskustelun kautta, ja oletko koskaan kokenut tällaista muutosta?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Minkä yksinkertaisen ystävällisyyden teon olette havainneet, mikä heijastaa oikeudenmukaisuuden henkeä?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Milloin sen puolesta puolustaminen, johon uskot, on tuonut sinut konfliktiin ystävien tai perheen kanssa?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten anteeksiantamuksella on mielestäsi rooli sosiaalisen harmonian saavuttamisessa?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Oletko kokenut näkökulman muutoksen sen jälkeen, kun olet käyttänyt aikaasi sosiaaliseen tarkoitukseen?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mikä innostaa sinua ryhtymään toimiin asian eteen, josta välität syvästi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mikä on mielekkäin tapa, jolla olet voinut auttaa jotakuta vähemmän onnekasta kuin sinä?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mikä muutos tuo sinun mielestäsi eniten onnellisuutta suurimmalle joukolle ihmisiä?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Voiko henkilökohtaisten kokemusten jakaminen muiden kanssa lisätä yhteisön ymmärrystä?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Kuinka henkilökohtainen kamppailu on muokannut näkemystäsi siitä, mitä tukea muut saattavat tarvita?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miltä näyttäisi ihanneyhteisösi, kun kohdella kaikkia oikeudenmukaisesti?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten suhtaudut tekemisiin jonkun kanssa, jolla on täysin erilainen näkökulma kuin sinulla?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Jos näkisit jonkun kohtaavan epäoikeudenmukaisuutta, mikä olisi ensimmäinen askeleesi puuttua asiaan?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten keskustelut eri taustoista tulevien ihmisten kanssa rikastavat ymmärrystäsi oikeudenmukaisuudesta?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä kokemus avasi silmäsi etuoikeuden tai sen puutteen realiteeteille?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miksi kahdella ihmisellä voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä samasta sosiaalisesta asiasta?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten lähestyisit henkilöä, joka ei usko sosiaalisen eriarvoisuuden olemassaoloon?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Kuinka voimme auttaa epäoikeudenmukaisen kohtelun uhreiksi joutuneita ihmisiä ilman, että he tuntevat olonsa voimattomaksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Milloin olet tuntenut voimakasta epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja mihin toimiin toivoisit ryhtyvän?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Oletko koskaan tuntenut sääntöä tai lakia epäoikeudenmukaisena; mitä teit asialle?

English Suomi