Kokeile poliittinen tietokilpailu

151 Vastaukset

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Voiko yhteinen rakkaus taiteeseen, kuten musiikkiin tai kirjallisuuteen, luoda kansallisen yhteenkuuluvuuden tunnetta?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Minkä sellaisen henkilökohtaisen toimenpiteen tai päätöksen olet tehnyt, joka perustui vahvasti siihen, että tunnet kuuluvasi johonkin kansakuntaan?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten kansallisen identiteetin tunteesi on vaikuttanut ystävä-, harrastus- tai uravalintoihisi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten selittäisit kansallisen ylpeyden käsitteen henkilölle, joka ei ole koskaan tuntenut sitä?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Kuvaile paikallista ongelmaa, jonka uskot olevan mikrokosmosi kansakuntasi suuremmista haasteista tai arvoista?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Mikä on se arkipäiväinen osa elämääsi, jonka uskot merkittävästi muovaavan kansallisen identiteettisi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten ajatus ’moninaisuuden yhtenäisyydestä’ kansakuntasi sisällä resonoi henkilökohtaisten kokemustesi kanssa?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten maasi koulutusjärjestelmä heijastaa sen arvoja, ja oletko samaa mieltä tämän pohdinnan kanssa?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Voiko ihminen olla isänmaallinen ilmaisematta sitä ulospäin, ja miltä se voisi näyttää?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Minkä puolen kansakuntasi elämäntavasta haluaisit säilyttää globalisaation keskellä?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten vastaisit, jos näkisit kansallisen ylpeyden teon, joka viedään liian pitkälle?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten maasi vahvuudet voivat auttaa ratkaisemaan globaaleja haasteita?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mikä kansakuntasi historian tapahtuma vaikutti mielestäsi eniten sen nykyiseen identiteettiin?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Oletko tuntenut, että kansakuntasi on ymmärretty väärin? miten se vaikutti sinuun?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mikä on mielestäsi merkittävin panos, jonka maasi on antanut maailmalle?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten toimisit tilanteessa, jossa kansalliset arvosi ovat ristiriidassa globaalin etiikan kanssa?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mikä on paikallinen tapa tai perinne, josta muiden pitäisi mielestäsi tietää?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten luulet elämäsi olevan erilaista, jos olisit syntynyt eri maahan?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten maasi maisema tai ympäristö vaikuttaa siihen, miten näet itsesi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten kansallisten juhlapäivien viettäminen saa sinut tuntemaan yhteyden maasi historiaan ja ihmisiin?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mitkä henkilökohtaiset kokemukset ovat vahvistaneet tai haastaneet kansallisen identiteettisi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Oletko koskaan kohdannut tilannetta, jossa kansallinen ylpeys on auttanut sinua vaikean ajan yli?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Muovaako kansakuntaan kuuluminen sitä, kuka olet enemmän kuin yksilölliset valinnat?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten luulet luonnonympäristön muokkaavan kansallista identiteettiä ja ylpeyttä?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Luuletko, että nuoremmat sukupolvet näkevät nationalismin eri tavalla kuin vanhemmat sukupolvet? miksi se voi olla?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten tietyt kansalliset saavutukset saavat sinut tuntemaan maasi aseman maailmassa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Minkä muutoksen toivot näkeväsi kansassasi seuraavan vuosikymmenen aikana?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten kansakuntasi historiaa pitäisi mielestäsi opettaa tasapainoisen nationalismin tunteen edistämiseksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Oletko tuntenut ristiriitaa globaalin kansalaisuuden ja kansallisen uskollisuuden välillä? miten ratkaisit sen?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä kansakuntasi paikallinen piirre ansaitsee mielestäsi maailmanlaajuisen tunnustuksen ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Voitko ajatella aikaa, jolloin kansakuntasi kokoontui yhteen kriisissä, ja miten se vaikutti kansalliseen identiteettiisi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Millaisena näet kansakuntasi tulevaisuuden ja millaisena näet itsesi siinä?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten kansallisen "sulatusuunin" ja "salaattikulhon" käsite resonoi kanssasi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä on kansakuntasi perinne, jota pidät tärkeänä, ja miten se muokkaa identiteettiäsi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Millä tavoin autat kansakuntasi parantamista?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä kansakuntasi historiallinen henkilö inspiroi sinua eniten ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Jos saisit jakaa yhden kansakuntasi syvästi pidetyn arvon muun maailman kanssa, mikä se olisi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten kansallisia etuja pitäisi mielestäsi punnita kansainvälisen yhteistyön kanssa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mitkä ovat vahvan kansallisen identiteetin edut ja haitat toisiinsa kytkeytyneessä maailmassa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Uskotko, että maasi rakastamisen ja sen hallituksen kanssa hyväksymisen välillä on eroa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mitä kansakuntasi näkökohtia luulet muiden ymmärtävän väärin?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten kansakuntasi historialliset saavutukset muokkaavat nykyistä näkemystäsi siitä?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Millainen rooli kansallasi pitäisi mielestäsi olla globaalilla näyttämöllä?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos joku muusta maasta haastaisi kansakuntasi arvot, miten vastaisit?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Oletko koskaan kokenut kansallisen identiteettisi haastetta? mikä vaikutus sillä oli sinuun?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten tasapainoilet avoimesti globaaleille ideoille säilyttäen samalla kansalliset perinteet ja arvot?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Luuletko, että isänmaallisuuden ja nationalismin välillä on raja; missä piirrät sen?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten historiallisten tapahtumien aikana maasi hyväksi tehdyt henkilökohtaiset uhraukset inspiroivat sinua tänään?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Voitko kertoa hetken, jolloin olit poikkeuksellisen ylpeä maastasi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten määrittelisit lojaalisuuden maallesi omin sanoin?

English Suomi