Kokeile poliittinen tietokilpailu

128 Vastaukset

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten sukupuolten väliset odotukset vaikuttavat online-läsnäoloasi ja vuorovaikutukseen sosiaalisessa mediassa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mitä haasteita näet sukupuolten tasa-arvon suhteen seuraavalle sukupolvelle ja miten he voisivat voittaa ne?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten käsittelet tilanteita, joissa sinusta tuntuu, että sukupuoltasi käytetään kykyjesi tai potentiaalisi määrittelemiseen?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Kun kuulet sanan "feminismi", mikä on ensimmäinen henkilökohtainen muisto tai ajatus, joka tulee mieleesi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten tietoisuutta sukupuolikysymyksistä voidaan lisätä toimialoilla, jotka ovat perinteisesti mies- tai naisvaltaisia?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miltä ihanteellinen sukupuolten tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä näyttäisi sinusta?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Kuinka mahdolliset muutokset perhedynamiikassa voisivat johtaa sukupuolten tasa-arvoisempien yhteiskuntien luomiseen?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Minkä sukupuolistereotypian haluaisit katoavan ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Millä tavoin olet nähnyt sukupuolten tasa-arvon paranevan elämäsi aikana ja mitä toiveita sinulla on sen tulevaisuuden suhteen?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Kuinka voimme edistää kulttuuria, joka kunnioittaa sukupuolten välistä monimuotoisuutta jokapäiväisessä elämässämme?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mieti aikaa, jolloin tuit ystävääsi tai vertaistasi sukupuoleen perustuvan haasteen voittamisessa; mikä oli lopputulos?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten maailmanlaajuinen sukupuolten tasa-arvo muuttaisi globaalin politiikan ja johtamisen nykytilaa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Voitko kertoa tapauksen, jossa jonkun sukupuolen odotukset sinua kohtaan tuntuivat rajoittavalta tai voimaannuttavana?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten sukupuoli vaikuttaa päätöksentekoprosessissasi tulevaa uraasi valittaessa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten henkilökohtainen kokemus on vaikuttanut ymmärtämään, miksi sukupuolten välinen tasa-arvo on tärkeää?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Oletko koskaan kyseenalaistanut perinteitä tai tapoja, koska se näytti suosivan yhtä sukupuolta toistensa edelle?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Minkä muutoksen haluaisit nähdä elämäsi aikana sukupuolten tasa-arvon suhteen?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos sinulla olisi valta muuttaa yksi asia tehdäksesi maailmasta tasa-arvoisemman, mikä se olisi ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Milloin olet nähnyt naisia edustettuina tavoilla, jotka haastavat perinteiset stereotypiat, ja miten se vaikutti sinuun?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten odotus sopeutua sukupuolirooliin vaikuttaa harrastus- tai kiinnostuksen kohteidesi valintoihin?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mikä on yksi asia, jonka koulut voisivat tehdä paremmin edistääkseen ymmärrystä feminismistä?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kuinka me yhteiskunnana voimme haastaa ja voittaa sukupuoliharhat päivittäisessä vuorovaikutuksessamme?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten sukupuoliroolit perheessäsi verrataan eri puolilla maailmaa oleviin sukupuolirooleihin, ja mitä mieltä olet siitä?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mikä on yksi sukupuoleen perustuva epäoikeudenmukaisuus, joka mielestäsi tarvitsee enemmän huomiota?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos saisit mahdollisuuden, minkä viestin sukupuolten tasa-arvosta haluaisit lähettää maailmalle?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mikä on yksi tarina omasta elämästäsi, joka kuvaa sukupuolten tasa-arvon tarvetta?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Minkä kysymyksen haluaisit ihmisten kysyvän useammin tasa-arvokeskusteluissa ymmärtääkseen paremmin erilaisia näkökulmia?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos opettaisit jollekulle sukupuolten tasa-arvon tärkeyttä, minkä henkilökohtaisen tarinan tai esimerkin antaisit?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mikä hetki sai sinut ajattelemaan kriittisesti sukupuolirooleja elämässäsi tai ympärilläsi olevien elämässä?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Oletko koskaan nähnyt tai kokenut sukupuolten välistä eriarvoisuutta, ja miltä se sinusta tuntui?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Voitko kuvitella täysin feminististen periaatteiden muovaaman yhteiskunnan, ja jos on, miltä se näyttäisi sinusta?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mikä rooli miesten pitäisi mielestäsi olla feministisessä liikkeessä?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mitä mieltä olet sukupuolten palkkaerosta, ja miten uskot sen vaikuttavan yhteiskuntaan?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Luuletko, että feminismi on edelleen ajankohtainen tänään, ja miksi tai miksi ei?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Millä tavoin uskot, että myös miehet voivat hyötyä feminismistä?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten uskot sukupuolistereotypioiden vaikuttavan omaan elämääsi ja tekemiisi valintoihin?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mitä muutoksia tekisit koulussasi tai paikkakunnallasi edistääksesi feminismiä?

English Suomi