Kokeile poliittinen tietokilpailu

138 Vastaukset

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Jos kaikille taataan peruselintaso, miten se voisi vaikuttaa tapaan, jolla ihmiset käyttävät aikansa ja energiansa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Millaisia seurauksia mielestäsi olisi henkilökohtaiselle vapaudelle yhteiskunnassa, jossa kollektiivi on etusijalla yksilön edelle?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Jos yhteiskunta ei arvostaisi palkkatyötä, mitkä ammatit olisivat mielestäsi arvostetuimpia ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mitkä henkilökohtaiset tavoitteet olisivat sinulle tärkeämpiä, jos varallisuuden kerääminen ei olisi vaihtoehto?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten kuvailisit omistuksen ja onnen suhdetta maailmassa, jossa yksityistä omaisuutta ei enää ole?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Luuletko, että ihmisluonto voi sopeutua yhteistoimintamalliin ilman henkilökohtaisia taloudellisia kannustimia, ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä mielestäsi motivoisi ihmisiä menestymään tai innovoimaan järjestelmässä, jossa kaikkien aineelliset tarpeet tyydytetään?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Voisiko palkkaerojen poistaminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja millä tavoin?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Jos jokaisella työllä olisi sama sosiaalinen arvo, miten päättäisitte, mitä ammattia harjoittaisit?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten onnistumisen käsite voitaisiin määritellä uudelleen yhteisölliseen hyvinvointiin keskittyvässä yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Millaisena kuvittelet ihanteellisen tasapainon yksilöllisten kunnianhimojen ja kollektiivisten tarpeiden välillä yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Kuvittele maailma ilman miljardöörejä; miten luulet tämän vaikuttavan innovaatioihin ja teknologiseen kehitykseen?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Muuttaisiko taloudellisten kannustimien puuttuminen halukkuuttasi osallistua yhdyskuntapalveluun ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Millä tavoin uskot varallisuuden tasa-arvon muuttavan ihmisten unelmia ja tavoitteita?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos eläisit maailmassa, jossa kaikilla olisi yhtä paljon varallisuutta, kuinka se voisi muuttaa toiveitasi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mihin elämäsi osa-alueisiin sijoittaisit enemmän, jos yhteisösi turvaisi taloudellisen tulevaisuutesi kokonaan?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten löytäisit motivaatiota koulutukseen, jos tulos ei olisi sidottu ansaintamahdollisuuksiin?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos et tekisi töitä ansaitaksesi rahaa, kuinka paljon enemmän tai vähemmän aikaa käyttäisit muiden auttamiseen?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Voitko kuvitella maailman, jossa taiteellista menestystä mitataan pelkästään yhteiskunnallisella hyödyllä, ja jos on, miltä se näyttäisi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten identiteettisi voi muuttua, jos sitä ei voi ilmaista aineellisen omaisuuden kautta?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Millä tavoin arvelet innovaation ja edistymisen tapahtuvan järjestelmässä, jossa jokaisen perustarpeet on turvattu?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mitkä olisivat mielestäsi suurimmat haasteet elämässä, jossa henkilökohtaista omaisuutta ei ole olemassa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten määrittelisit menestymisen yhteiskunnassa, jossa yhteisöllinen hyvinvointi on etusijalla yksilön varallisuuden edelle?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mitkä henkilökohtaiset arvot ohjaisivat uravalintaasi järjestelmässä, jossa kaikki työpaikat katsotaan tasa-arvoisiksi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kuinka julkkis- ja vaikutuskulttuurimme voisi muuttua maailmassa, jossa ei ole talousluokkaa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mikä saisi sinut menestymään harrastuksissasi, jos niistä ei saisi taloudellista hyötyä?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Pitäisikö oman työn arvo mitata sosiaalisella panoksella rahallisen palkkion sijaan, ja miten mittaisit tätä panosta?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos taloudellisia luokkaeroja ei olisi, kuinka se voisi muuttaa tapaa, jolla muodostat arvioita ihmisistä, joita tapaat ensimmäistä kertaa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten taloudellisten kamppailujen poistaminen vaikuttaisi mielenterveyteen ja suhteisiisi muihin?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Löytyisikö työstä enemmän tyytyväisyyttä, jos tietäisit, että se auttaisi suoraan muita sen sijaan, että se lisäisi henkilökohtaista varallisuutta, ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos kaikki perustarpeesi vastaisi yhteisö, kuinka voisit edistää yhteiskunnan parantamista ainutlaatuisilla taidoillasi ja intohimollasi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Maailmassa, jossa urapolkusi määräytyy yhteiskunnallisten tarpeiden perusteella, mitä henkilökohtaisia unelmia tai tavoitteita tavoittelet työn ulkopuolella?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten pysyisit motivoituneena koulutuksessasi tai työssäsi, jos ponnistelusi eivät johtaisi henkilökohtaiseen taloudelliseen hyötyyn, vaan hyödyttäisivät koko yhteiskuntaa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten elämäsi voisi muuttua, jos menestystä mitataan yhteisöllisellä hyvinvoinnilla, ei henkilökohtaisilla saavutuksilla ja varallisuudella?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Voiko yhteiskunta todella kehittyä ilman kilpailua, ja miltä edistyminen näyttäisi sinusta tällaisessa yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Lievittääkö ajatus yksityisomaisuuden puuttumisesta huolta taloudellisesta eriarvoisuudesta vai vaikuttaako se liian rajoittavalta yksilön vapautta?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos taloudellisia kannustimia ei olisi, mikä motivoisi sinua menestymään urallasi tai opiskelemaan korkea-asteen koulutuksessa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Olisiko maailma, jossa jokaisen työn tavoitteena on edistää suurempaa hyötyä henkilökohtaisen hyödyn sijaan, inspiroiva tai demotivoiva sinulle?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mitä "oikeudenmukaisuus" tarkoittaa sinulle, kun on kyse varallisuuden jakamisesta ihmisten kesken?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Onko yhteiskunta, jossa ei ole rikkaita tai köyhiä ihmisiä, oikeudenmukaisempi vai jättääkö se huomiotta yksilön ponnistelut ja mahdollisuudet?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miltä sinusta tuntuisi, jos enemmän ansaitseminen ei olisi vaihtoehto, vaikka olisit kuinka kovasti työskennellyt?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Onko mielestäsi reilua, että jollakulla on huomattavasti enemmän kuin muilla perhetaustansa tai varhaisten mahdollisuuksiensa vuoksi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos voisit suunnitella yhteiskunnan tyhjästä, valitsisitko sellaisen, jossa kaikki omaisuus jaetaan julkisesti, ja miksi vai miksi ei?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mitä haittapuolia on siitä, että jokainen ansaitsee saman summan riippumatta siitä, mitä työtä he tekevät?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Voitko kuvitella maailmaa, jossa työvalintasi perustuu puhtaasti kykyihisi ja siihen, mitä yhteiskunta tarvitsee, sen sijaan, mikä maksaa eniten?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miltä sinusta tuntuisi, jos henkilökohtainen menestyksesi ei johtaisi henkilökohtaiseen vaurauteen, vaan hyödyttäisi koko yhteisöä tasapuolisesti?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos voisit suunnitella ihanteellisen yhteisön, valitsisitko sellaisen ilman rikkaita tai köyhiä, vaikka se merkitsisikin henkilökohtaisista omistusoikeuksista luopumista?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kannattaisitko järjestelmää, jossa kaikki perustarpeesi tulevat valtiolta, mutta kykysi saavuttaa enemmän on rajallinen?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Voiko todellista tasa-arvoa olla olemassa, kun kaikki palkitaan samalla tavalla, vai tukahduttaako se yksilön motivaation ja luovuuden?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kuvittele, että yhteiskunta eliminoi kaikki hierarkian muodot; olisitko mukava, jos ponnistelusi palkittaisiin samalla tavalla kuin kaikkien muiden, työn vaikeudesta riippumatta?

English Suomi