Kokeile poliittinen tietokilpailu

243 Vastaukset

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Hyväksytkö elämäntapamuutoksen, jos se tarkoittaisi, että jokaisella on mahdollisuus saada terveellistä ruokaa ja puhdas ympäristö?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Millaisena kuvittelet teknologian roolin yhteisövetoisessa taloudessa?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Millaisiin yhteisöprojekteihin olisit intohimoinen, jos resurssit myönnettäisiin yleisöäänestyksen perusteella?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten luulet vertaispaineen kehittyvän koulutusjärjestelmässä, joka muodostuu yhteistyöstä kilpailun sijaan?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Jos mahdollisuuksia ei rajoita taloudellinen kapasiteetti, miten se vaikuttaisi unelmiisi ja suunnitelmiisi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten tieto siitä, että yhteiskunta tukee perustarpeitasi, voi vaikuttaa päivittäisiin valintoihinne?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Voisiko tasa-arvoisemman yhteiskunnan yleisyys vaikuttaa näkemykseesi perinteen ja kulttuuristen normien tärkeydestä?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Vaikuttaako terveydenhuollon taloudellisen taakan poistuminen elämänsuunnitteluun ja stressitasosi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten suhteesi kehittyisivät, jos sosioekonominen asema ei olisi tekijä yhteyksien muodostumisessa?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten kuvittelet unelmatyösi haasteet muuttuvan tilanteessa, jossa voitto ei ole liikkeellepaneva tekijä?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten yhteiskunnallinen turvaverkko vaikuttaisi päivittäisiin päätöksiisi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten taiteet ja luovat ilmaisut voisivat kukoistaa yhteiskunnassa, joka tukee tasapuolisesti kaikkia lahjakkuuksia?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten yhteisölähtöinen lähestymistapa resurssien hallintaan voi muuttaa tapaa, jolla kohtelet ympäristöäsi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten elämäsi prioriteetit muuttuisivat, jos ympäristön kestävyyteen ja tasa-arvoon kiinnitettäisiin enemmän huomiota?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Mikä on visiosi oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta ja miten se vaikuttaa nykyiseen elämäntyyliisi ja valintoihin?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Haluaisitko silti johtaa tai innovoida, jos siitä olisi vähemmän konkreettisia palkintoja?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten ihmissuhteiden laatu elämässäsi voisi muuttua, jos taloudellisia paineita lievitettäisiin?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Jos työssä menestyminen ei olisi sidottu tuloihin, mistä löytäisit henkilökohtaisen täyttymyksen ja menestyksen?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten yleisen perustulon saatavuus vaikuttaisi opinto- tai uravalintoihisi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Voisiko ystävyyssuhteesi muuttua, jos matkustaminen ja uusien kulttuurien kokeminen olisivat helpommin kaikkien ulottuvilla?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten yrittäjyys voisi kukoistaa kulttuurissa, joka tukee tasapuolisesti kaikkia yritysmuotoja?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Kuinka suhteesi voisivat olla erilaisia, jos ikätovereitasi ei painostaisi taloudellinen stressi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten pyrkimyksesi akateemiseen huippuosaamiseen voisi muuttua, jos yliopistoon pääsy ei ole kilpailukykyinen kustannusten vuoksi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Jos uravalinnat eivät perustuisi tulopotentiaaliin, missä ammatissa näet menestyväsi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Mitä harrastuksia tai taitoja kehittäisit, jos rahan ansaitseminen ei olisi ensisijainen huolenaiheesi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten taattu tulo vaikuttaisi halukkuuteen tehdä yhteistyötä ja jakaa ideoita?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Voivatko yleiset peruspalvelut saada sinut ryhtymään intohimoiseen asiaan perinteisen työn sijaan?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Millaisena kuvittelet taiteen tulevaisuuden yhteiskunnassa, jossa tekijät eivät ole riippuvaisia myynnistä selviytyäkseen?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Voiko yhteiskunta menestyä resurssien yhteisomistuksessa, ja mikä olisi sinun roolisi siinä?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos sinulla olisi mahdollisuus toteuttaa yksi yhteiskuntapolitiikka, joka kuvastaisi arvojasi, mikä se olisi ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten valitsisit, kenet valitsisit, jos poliitikkojen politiikka keskittyisi resurssien tasapuoliseen jakautumiseen?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Tuntuuko sinusta enemmän tai vähemmän kannustavaa pyrkiä saavutuksiin, jos siitä ei koituisi taloudellista hyötyä?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Voitko kuvitella maailman, jossa myötätunto on yhtä tärkeä kuin kilpailu? miltä se näyttäisi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten tulevaisuuden suunnitelmasi voisivat muuttua, jos tietäisit, että sinulla on aina taloudellinen turva?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Inspiroiko koulutuksen taloudellisten esteiden poistaminen sinua oppimaan jotain mukavuusalueesi ulkopuolella?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos suosikkiharrastuksestasi voisi tulla urasi yhteiskunnassa, joka arvostaa kaikenlaista työtä tasapuolisesti, harjoittaisitko sitä?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miltä sinusta tuntuisi, jos julkiset päätökset varallisuudenjaosta tehtäisiin enemmistöäänestyksellä?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten määrittelisit "menestyksen" maailmassa, jossa jokaisen perustarpeet on taattu?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos kaikille taattaisiin toimeentulon saanti, muuttuisiko lähestymistapasi urapolun valintaan ja miten?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten tasapainottaisit asteikot henkilökohtaisten saavutustesi ja yhteisökeskeisen yhteiskunnan edistämisen välillä?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Jos yhteiskunta asettaisi kaikkien hyvinvoinnin muutamien varallisuuden edelle, miten luulet sen vaikuttavan tuleviin perhesuunnitelmiisi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten ystävyyssuhteet ja ihmissuhteet voisivat kehittyä, jos taloudellinen asema ei olisi yhtä määräävä tekijä yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Minkä arvojen pitäisi mielestäsi olla yhteiskunnan ytimessä, joka asettaa yleisen hyvinvoinnin etusijalle yksilön edun sijaan?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mihin intohimoihin tai harrastuksiin voisit omistaa enemmän aikaa, jos työskentely ensisijaisesti selviytyäksesi ei olisi välttämätöntä?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Uskotko, että jokaisella on oikeus mukavaan elämään vai pitäisikö mukavuus ansaita, ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten motivaatiosi opiskella ja menestyä koulussa vaikuttaisi, jos korkeakoulutus olisi kaikkien oikeus?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä rooli myötätunnolla ja empatialla pitäisi mielestäsi olla talouspolitiikan muotoilussa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten vaikuttaisit yhteiskuntaan, jossa takaisin antaminen on yhtä tärkeää kuin henkilökohtainen menestys?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mitä mieltä olet ajatuksesta tehdä vähemmän työtunteja pienemmällä palkalla, jos se merkitsisi parempaa työ- ja perhe-elämän tasapainoa koko yhteiskunnalle?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Jos jokaisen perustarpeet olisivat taattuja, mitä unelmia tai projekteja arvelet toteuttavasi, joita et ehkä ajattele toisin?

English Suomi