Kokeile poliittinen tietokilpailu

160 Vastaukset

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten yhteiskunnalliset arvot, kuten kilpailun tukeminen ja voimaannuttaminen, vaikuttavat henkilökohtaisiin pyrkimyksiisi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Millä tavoin kaikille ihmisarvoisen elintason takaava yhteiskunta voisi vaikuttaa kollektiiviseen mielenterveyteen?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Kuinka sidoksissa tunnet olevasi sosiaalisen hyvinvoinnin käsite, joka edistää yleistä kansallista hyvinvointia?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Jos kaikilla olisi yhtäläiset koulutusmahdollisuudet, miten luulet sen vaikuttaneen yhteiskunnan innovaatioihin ja luovuuteen?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten elämäsi valintoihin saattaa vaikuttaa tieto siitä, että on olemassa vahvoja sosiaalisia ohjelmia, jotka tukevat yleismaailmallisia työoikeuksia?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten julkisten taiteiden ja kulttuuriohjelmien parempi saatavuus voisi vaikuttaa yhteisön osallistumiseen tai henkilökohtaiseen kasvuun?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Mitä potentiaalisia eroja voisit nähdä yhteiskunnallisessa dynamiikassa, jos rikkaiden rahoittamat korkeammat verot rahoittaisivat hyvinvointiohjelmia?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Muuttuuko käsityksesi kovasta työstä, jos menestys ei olisi ainoa tie taloudelliseen turvaan?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten määrittelisit etuoikeudet maailmassa, jossa keskeiset palvelut ovat oikeuksia, eivät etuoikeuksia?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Mitä asettaisit elämässä etusijalle, jos tietäisit, että vähäosaisia tukevia yhteiskunnallisia rakenteita on olemassa?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten ajatus asumisesta paikassa, jossa varallisuuserot ovat pienemmät, muokkaa näkemystäsi oikeudenmukaisuudesta?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Millainen vaikutus ilmaisella lastenhoidolla olisi mielestäsi perheiden elämään ja koko yhteiskuntaan?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Muuttuisiko näkemyksesi rahasta, jos kaikki saisivat perustoimeentulon perustarpeiden kattamiseksi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Luuletko, että yhteiskunta voisi toimia hyvin, jos yksilöiden enimmäistulot tai vauraus on rajattu, ja miltä se näyttäisi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Muuttaisiko tietosi siitä, että koulutuksesi on julkisesti rahoitettua, ajatuksiasi yhteisölle antamasta takaisin?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mitä mieltä olisitte hallituksesta, joka puuttuu asiaan estääkseen suuria yrityksiä hallitsemasta markkinoita?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten laadukkaiden mielenterveyspalvelujen yleinen saatavuus voi vaikuttaa tapaan, jolla puhumme mielenterveydestä yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Voitko kuvitella työmaailman ilman työturvallisuuden painetta, ja jos on, miltä se näyttäisi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos asuminen olisi edullisempaa valtiontukien ansiosta, miten se voisi vaikuttaa siihen, missä asut?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos jokainen lapsi saisi ilmaisen ravitsevan aterian koulussa, miten luulet sen muuttavan heidän akateemista ja sosiaalista kehitystään?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos julkinen liikenne olisi ilmaista ja tehokasta, muuttaisiko se ajatuksiasi auton omistamisesta tai asumisesta kauempana töistä tai koulusta?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos taattu perustoimeentulo olisi kaikkien saatavilla, miten se vaikuttaisi taloudellisen turvallisuuden tunteeseen ja uravalintoihin?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten näkemyksesi korkeakoulusta muuttuisi, jos se olisi kokonaan valtion rahoittama ja kaikkien saatavilla?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Olisitko halukkaampi seuraamaan uran intohimoa, jos tietäisit, että välttämättömät palvelut taataan, vaikka se maksaisi vähemmän?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miltä ajatus menestyksestäsi mahdollisesti auttaa muita tukemaan verotuksen kautta saa sinut tuntemaan?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Tuntuuko sinusta enemmän yhteyttä yhteisöösi, jos olisi takeet siitä, ettei kukaan näkisi nälkää tai jää ilman kotia?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Millä tavoin eläminen yhteiskunnassa, jossa taloudellinen tasa-arvo on etusijalla talouskasvun edelle, voi vaikuttaa elämäntavoitteisiisi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miltä sinusta tuntuu, kun ajattelet yhteiskuntaa, joka pyrkii aktiivisesti vähentämään julkisen tuen saamisen leimaa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Kuinka sovittaisit henkilökohtaisen varallisuuden halun ja tarpeen puuttua äärimmäiseen köyhyyteen hallituksen ohjelmien avulla?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Kun ajattelet tulevaisuuttasi, miten ajatus taatusta terveydenhuollosta ja koulutuksesta vaikuttaa suunnitelmiisi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Jos jokainen saisi perustarpeensa tyydytettyä, miten se mielestäsi vaikuttaisi yhteiskuntamme yleiseen onnellisuuteen?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten vahvan turvaverkon läsnäolo muuttaisi suhtautumistasi riskin ottamiseen elämässä tai unelmiesi toteuttamisessa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Millä tavoin sekä kunnianhimoa että yhteisön tukea kannustava talous voisi johtaa parempaan yhteiskuntaan tuleville sukupolville?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta vahvasti tukeva yhteiskunta vaikuttaisi kulttuuriperinteisiinne ja -käytäntöihisi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos tietäisit, että asuitpa missä tahansa, lapsesi saisivat huippuluokan koulutuksen, miten se vaikuttaisi elämänvalintoihisi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kuvittele kaupunkisi puhtaalla ja kaikkien saatavilla olevalla julkisella kulkuvälineellä. miten se muuttaisi päivittäisiä rutiiniasi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten omaan menestykseen voi vaikuttaa tieto siitä, että epäonnistumisenkin jälkeen perustarpeesi täyttyvät?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Ovatko kokemuksesi mukaan varakkaammat ihmiset erilaisia arvoja kuin vähempivaraisilla, ja miten sen pitäisi vaikuttaa sosiaalipolitiikkaan?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Tuoko ajatus siitä, että lapsen tulevaisuus on vähemmän riippuvainen vanhempiensa varallisuudesta, lohtua tai huolta?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten oikeudenmukaisempi tulonjako muuttaisi näkemystäsi menestyksestä ja saavutuksista?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mitä tunteita herää, kun näet ihmisten kamppailevan perustarpeiden, kuten asunnon ja ruoan, varasta?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Olisitko valmis uhraamaan joitain henkilökohtaisia taloudellisia etuja yhteiskunnan hyväksi, jossa on vähemmän köyhyyttä ja kodittomuutta?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Pitäisikö laadukkaaseen koulutukseen pääsyn olla kaikkien oikeus henkilökohtaisesta varallisuudesta riippumatta?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Voiko vapaan markkinakapitalismin ja valtion tuen välinen tasapaino luoda oikeudenmukaisen yhteiskunnan vai onko se luonnostaan virheellinen?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Uskotko, että hallituksen pitäisi varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on peruselintaso, vai pitäisikö sen olla yksilöstä kiinni?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kuinka tärkeää sinulle on, että kaikilla on yhtäläinen pääsy peruspalveluihin, kuten terveydenhuoltoon?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kannattaisitko valtion rahoittamaa lastenhoitoa, jos se tarkoittaisi, että kaikilla olisi siihen varaa, vaikka veroja nousisivat?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Onko mielestäsi reilua, että hallitus jakaa vaurautta varakkaammilta kansalaisilta vähemmän onnekkaille?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miltä sinusta tuntuisi, jos verorahojasi käytettäisiin terveydenhuoltoon ja koulutukseen kaikille?

English Suomi