Kokeile poliittinen tietokilpailu

187 Vastaukset

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten omavaraisuuden ja yhteistyön käsitteet voisivat esiintyä rinnakkain visiossasi ihanteellisesta koulutusjärjestelmästä?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Mitkä ovat valuuttajärjestelmän mahdolliset edut ja riskit ilman keskuspankkisääntelyä?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten luulet ihmisten onnistuvan suojella historiallisia kohteita tai luonnonihmeitä ilman valtion väliintuloa?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Mihin henkilökohtaiseen aloitteeseen tekisit, jos sinulle taattaisiin rajoittamaton vapaus urapolun valinnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Millä tavoin suhtautumisesi hyväntekeväisyyteen ja hyväntekeväisyyteen muuttuisi, jos valtion hyvinvointiohjelmia ei olisi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten hätäapujärjestelmät toimisivat yhteisössä, joka luottaa yksinomaan vapaaehtoispalveluihin?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Mitä ainutlaatuisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin voi syntyä yhteiskunnassa, joka arvostaa oma-aloitteisuutta sääntelyn sijaan?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten tyypillinen päivä koulussasi voisi muuttua, jos pakollisia aineita ei olisi ja oppiminen olisi täysin kiinnostuksellista?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten varmistaisit oikeudenmukaisen pääsyn koulutukseen järjestelmässä, joka perustuu puhtaasti henkilökohtaisiin valintoihin ja yksityiseen rahoitukseen?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Kuvittele skenaario, jossa voit vapaasti valita terveydenhuollon tarjoajasi ilman vakuutusrajoituksia; miltä se näyttäisi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Mitä eettisiä ongelmia voi syntyä yhteiskunnassa, joka asettaa etusijalle ehdottoman henkilökohtaisen autonomian?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten yhteisöllisyyden tunteesi voisi muuttua, jos kaikki sosiaaliset ohjelmat olisivat yksityisiä ja vapaaehtoisia?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Jos voisit perustaa minkä tahansa yrityksen ilman lupia tai noudattamatta määräyksiä, mikä se olisi ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten arvioisit ostamiesi tuotteiden turvallisuuden ilman valtion turvallisuusstandardeja?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Mikä olisi strategiasi ylläpitää yleistä järjestystä naapurustossa ilman poliisin läsnäoloa?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Mitkä aineet olisivat mielestäsi suosituimpia puhtaasti valintoihin perustuvassa koulutusjärjestelmässä ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miltä näyttäisivät työmarkkinat ilman työlainsäädäntöä ja miten se vaikuttaisi urapyrkimyksiisi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Jos kaikki huumeet laillistettaisiin, miten se muuttaisi yhteiskuntaa ja suhtautumista terveyteen ja turvallisuuteen?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten valtion palveluiden väheneminen vaikuttaisi tulevaisuuden suunnitelmiisi, kuten korkeakoulu- tai uravalintoihisi?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten luulet ihmisten ratkaisevan kiistat arjen tilanteissa, kuten liikenneonnettomuuksissa, ilman valvottuja lakeja?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Mikä on yksi sääntö koulussasi tai yhteisössäsi, jonka poistaisit lisätäksesi henkilökohtaista vapautta?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Kuinka sinä henkilökohtaisesti edistäisit muiden hyvinvointia maailmassa, jossa ei ole hyvinvointivaltiota?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Voisimmeko mielestäsi ylläpitää puhdasta ympäristöä ilman säännöksiä, vain henkilökohtaisen vastuun perusteella?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten ehdoton sananvapaus voi vaikuttaa keskusteluihin, joita käymme kouluissamme ja verkossa?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Jos yhden henkilön toiminta ei vahingoita toista, pitäisikö se sallia riippumatta siitä, mitä se on?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mitkä taloudelliset vapaudet ovat sinulle tärkeimpiä ja miten ne muokkaisivat suhtautumistasi säästämiseen ja sijoittamiseen?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten vanhemmuuden vastuut muuttuisivat yhteiskunnassa, joka korostaa yksilönvapautta kaikenikäisille?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mikä olisi strategiasi varmistaaksesi ympäristön hyvinvoinnin yhteiskunnassa, joka rajoittaa valtion puuttumista?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mitä henkilökohtaisia muutoksia tekisit, jos ei olisi pakollisia kierrätys- tai suojelulakeja?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Vetoaisiko hyökkäämättömyysperiaatteeseen perustuva yhteiskunta sinua, ja mikä voisi olla sen suurin haaste?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Millaisena kuvittelette turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämisen yhteisössä, jossa ei ole poliisivoimia?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Onko onnellisuus mielestäsi sidoksissa enemmän henkilökohtaiseen vapauteen tai sosiaaliseen vastuuseen, ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mitä vaikutuksia täysin yksityistetyllä tiejärjestelmällä voi olla työmatka- tai matkustustottumuksiisi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos ei olisi valtion ylläpitämää terveydenhuoltoa, mitä vaihtoehtoisia järjestelmiä arvelette syntyvän?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Kuvaile, kuinka lähestyisit konfliktien ratkaisua yhteiskunnassa, joka arvostaa ei-pakottamista ja vapaaehtoisia ratkaisuja.

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Voisiko individualismia korostava yhteiskunta mielestäsi vastata kollektiivisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten työ- tai uravalintoihisi saattaisi vaikuttaa, jos minimipalkkalakia ei olisi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Kuvittele kouluympäristö, jossa on täydellinen vapaus; miten opiskelijoiden oppimiskokemukset ja -tulokset eroaisivat toisistaan?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Kuvaile, kuinka luottaisit muihin yhteisössä, jossa ei ole valtion määräämää sopimusoikeutta.

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten ehdottaisit, että hoidamme koulutuksen, jos ei olisi valtion ylläpitämiä kouluja?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä osa päivittäistä rutiiniasi muuttuisi eniten, jos yhteiskunnallisia odotuksia ei olisi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten luulet yhteisön ilman pakollista terveydenhuoltoa hoitavan pandemiaa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Haluaisitko maailman, jossa voisit matkustaa minne tahansa ilman passia tai viisumia?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten henkilökohtainen uskosi vapauteen vaikuttaa suhtautumiseesi globaaleihin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten liikennevalojen poistaminen muuttaisi työmatkaasi ja tunnetko olosi turvalliseksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten pitäisitte naapurustanne siistinä, jos siellä ei olisi julkisia palveluita?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten auttaisit apua tarvitsevaa ystävää, jos sosiaalisia turvaverkkoja ei olisi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten sosiaalinen vuorovaikutuksenne muuttuisi, jos niitä ei säännellä?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten "veroloma" voi vaikuttaa henkilökohtaiseen talouteen ja valintoihin?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miltä maailma näyttäisi, jos kaikilla olisi samantasoinen henkilökohtainen vapaus, jonka haluat itsellesi?

English Suomi