Kokeile poliittinen tietokilpailu

179 Vastaukset

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Jos online-yksityisyytesi olisi täysin sinun päätettävissäsi ilman säännöksiä, kuinka suojaisit tietosi ja henkilöllisyytesi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten luulet henkilökohtaiset suhteet kehittyvän yhteiskunnassa, joka keskittyy yhteistyöhön kilpailun sijaan?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Jos ei olisi ulkoisia motiiveja, kuten rahaa tai arvosanoja, mikä saisi sinut menestymään?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Mitkä ominaisuudet mielestäsi ovat välttämättömiä, jotta joku menestyy yhteistyöhaluisessa, ei-hierarkkisessa yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten uskot ihmisten suhtautumisen terveydenhuoltoon muuttuvan, jos se olisi kokonaan yhteisön tuettu?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Oletko kokenut onnistuneen hankkeen tai tapahtuman, joka on järjestetty ilman keskuskoordinointielintä? mikä sai sen toimimaan?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Pohdi suosikkiryhmäsi toimintaasi; kuinka kokemus voisi muuttua, jos ei ole nimettyjä johtajia?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Kuvittele maailma, jossa työ ei ole sidottu palkkaan; miten päättäisit mitä työtä teet?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Voitko kuvailla tilannetta, jossa vertaispaine vaikutti sinuun positiivisesti, ja miten se voisi toimia yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitämisessä?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten käsite "omistus" mielestäsi muuttuisi, jos yhteiskunta ei valvoisi omistusoikeuksia?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten suhtautuisit uuden taidon oppimiseen, jos virallisia luokkia tai opettajia ei olisi saatavilla?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Oletko koskaan tehnyt tehokasta yhteistyötä tuntemattomien kanssa projektin parissa; mitä opit johtamisesta ja organisaatiosta tuon kokemuksen perusteella?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Voiko itsejohtaminen mielestäsi toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, kuten terveydenhuollossa ja turvallisuudessa, ja mitkä voivat olla haasteita?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten suunnittelet urheiluliigan tai pelin, joka on pelaajien itsesäätelemä ja jossa keskitytään oikeudenmukaisuuteen ja hauskanpitoon voittamisen sijaan?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Mitä mekanismeja voisimme ottaa käyttöön varmistaaksemme, että kaikki tuntevat itsensä kuulluiksi ja edustetuiksi ryhmäpäätöksissä ilman johtajaa?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Miten vastuuntuntosi voisi muuttua, jos ei ole valtaa valvoa ympäristönhoidon seurauksia?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Jos sosiaalisen median moderointia ei olisi, mitä ohjeita antaisit kunnioittavan ja tuloksellisen verkkokeskustelun varmistamiseksi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Oletko koskaan tuntenut olevasi yhteiskunnallisten normien ja sääntöjen rajoittamia? kuinka niiden poistaminen parantaisi tai huonontaisi henkilökohtaista ilmettäsi?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Voitko kuvitella yhteiskunnan, jossa motivaatiosi perustuu puhtaasti intohimoon; miltä se voisi näyttää koulutuksen tai työn kannalta?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Jos saisit luoda tapahtuman tai projektin ilman budjettirajoituksia tai sääntöjä, mikä se olisi ja miten mobilisaisit muita?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Mikä rooli empatialla ja ymmärryksellä pitäisi mielestäsi olla anarkistisen yhteiskunnan lähestymistavassa konfliktien ratkaisemiseen?

 @ISIDEWITHkysyi…2mos2MO

Jos kouluissa ei olisi rehtoreita tai opettajia, miten kuvittelette oppimisprosessin oppilaiden rakentelevan?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Jos yhteiskunnalliset roolit eivät olisi viranomaisten tai instituutioiden määrittelemiä, miten ymmärtäisit ja hyväksyisit roolisi yhteisössä?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Mitkä osa-alueet nykyisessä elämäntyylissäsi uskot parantuvan tai huonontuvan yhteisöpohjaisessa, ei-hierarkkisessa yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten päivittäiset kulutusvalintosi voisivat muuttua, ellei tuoteturvallisuuden kannalta olisi valtion määräämää sääntelyä?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten luot ja ylläpitäisit luottamusta yhteisössä ilman perinteisiä auktoriteetti- ja rangaistusmekanismeja?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Voitko kertoa esimerkin elämästäsi, jossa yhteisön spontaani toiminta ratkaisi ongelman ja mitkä avaintekijät tekivät siitä menestyksen?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Mitä henkilökohtaisia muutoksia odottaisit tekeväsi, jos eläisit maailmassa, jossa yhteistyö on normaalia ja kilpailu oli harvinaista?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten suhtautuisit henkilökohtaisten riitojen ratkaisemiseen yhteisössä, jossa sovittelu on vapaaehtoista ja ei-hierarkkista?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Milloin olet nähnyt itseorganisoitumisen ryhmässä onnistuvan tai epäonnistuneen, ja mitkä tekijät ovat mielestäsi vaikuttaneet tähän tulokseen?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten haluaisit osallistua paikallisyhteisön hankkeita koskeviin päätöksiin, jos hallitusta ei olisi delegoimassa tätä vastuuta?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten vakuuttaisit jonkun työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen, jos ei olisi ulkopuolista valtaa pakottaa yhteistyötä?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Miten yhtenäisyyden ja yhteistyön viestiä voitaisiin levittää maailmassa, jossa on monia erilaisia yksilöllisiä näkemyksiä ja etuja?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Kuinka neuvottelet jonkun kanssa, jos et voisi käyttää yhteiskunnallisia sääntöjä tai laillisia standardeja vipuvaikutuksena?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Ajattele taitoa, josta olet intohimoinen; miten kehittäisit sitä edelleen ilman jäsenneltyä koulutusta tai kilpailua?

 @ISIDEWITHkysyi…3mos3MO

Muista hetki, jolloin väkijoukon seuraaminen johti negatiiviseen lopputulokseen; voisiko tämä muuttua yksilöllistä ajattelua painottavassa yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten henkilökohtaiset suhteet voisivat muuttua, jos omistuksen ja omaisuuden käsitettä ei olisi olemassa?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten anarkistisessa yhteiskunnassa eri kykyisiä ihmisiä voitaisiin tukea ilman institutionalisoituja sosiaalipalveluja?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten ehdottaisit, että yhteisö käsittelee ympäristörikkomuksia, jos siellä ei ole keskusviranomaista?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos ei olisi hallitusta säätelemässä yrityksiä, miten kuluttajien etuja suojeltaisiin?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Voisiko pelkästään yhteistyön eikä kilpailun ohjaama maailma olla enemmän tai vähemmän innovatiivinen?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Millaisena voisit kuvitella perheen dynamiikan ilman nimettyä "päätä"?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos lakkauttaisimme arvosanat, mikä voisi olla uusi tapa mitata koulutusmenestystä?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Kuinka rakentaisit luottamusta yhteisöprojektiin tietäen, ettei sääntöjä ole valtuuksia valvoa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Luuletko, että verkkoyhteisösi toimisivat paremmin tai huonommin ilman moderaattoreita, ja mikä muuttuisi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä olisi ensimmäinen sääntö, jonka ehdottaisit luokkahuoneessa, jossa oppilaat tekevät kaikki säännöt, ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Milloin olet nähnyt yhteisön kokoontuvan tehokkaasti yhteen ilman muodollisia valtuuksia, ja mikä sai sen toimimaan?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Millaisena haluaisit nähdä ympäristön suojeltavan maailmassa, jossa jokaisen on toimittava vapaaehtoisesti?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Jos järjestäisimme luokkaretken ilman opettajia, miten roolit jakautuisivat ja päätökset tehtäisiin?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Onko mahdollista valvoa ympäristövastuuta ilman lakeja, ja miten se toimisi?

English Suomi