Kokeile poliittinen tietokilpailu

129 Vastaukset

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten suunnittelet vaalijärjestelmän uudelleen vastaamaan paremmin tämän päivän yhteiskunnan monimuotoisuutta?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Entä jos äänestäminen sisältäisi myös yhdyskuntapalveluvaatimukset; vahvistaako vai heikentääkö tämä demokratiaa?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos saisit muuttaa välittömästi yhden asian hallitustasi painopisteissä, mikä se olisi ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten luulet demokratian puolesta taistelleiden historiallisten henkilöiden näkevän modernia demokraattista yhteiskuntaamme?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos suosikki sosiaalisen median alustasi alkaisi vaikuttaa vaalien tuloksiin, mikä olisi reaktiosi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miksi mielestäsi on tärkeää tai ei, että ihmiset keskustelevat avoimesti politiikasta?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Jos saisit jakaa yhden henkilökohtaisen kokemuksen päätöksentekijän kanssa, mikä se olisi ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Mitä jos koulusi käytännöt päätettäisiin oppilaiden äänestämällä – olisiko tämä hyvä idea ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miten avoimuuden lisääminen hallituksen päätöksentekoprosesseissa voisi vaikuttaa luottamukseesi demokratiaan?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Millaisia tunteita sinä tunnet kuultuasi äänestäjien tukahduttamisesta, ja mihin toimiin ryhtyisit?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Miltä sinusta tuntuu, kun ympärilläsi olevat ihmiset eivät äänestä, ja vaikuttaako se halukkuuteen äänestää?

 @ISIDEWITHkysyi…4mos4MO

Haluaisitko äänestää opettajien ja koulun ylläpitäjien valinnassa, ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Pitäisikö demokratiassa monien tarpeiden aina olla harvojen tarpeita suurempia, ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mitä tekisit toisin, jos olisit yhden päivän merkittävässä poliittisessa asemassa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miltä sinusta tuntuu, kun seuraat intohimoisia poliittisia keskusteluja, ja mitä se kertoo demokratian terveydestä?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Ovatko suoran demokratian välineet, kuten kansanäänestykset, mielestäsi hyödyllisiä tai haitallisia päätöksentekoprosessille?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Jos saisit tietää lain, joka on mielestäsi epäoikeudenmukainen, mihin demokraattisiin toimiin ryhtyisit sen haastamiseksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten koulujen pakollinen kansalaiskasvatus muovaisi mielestäsi demokratian tulevaisuutta?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä olisi tehokkain tapa lisätä nuorten äänestysaktiivisuutta?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä on tärkein ominaisuus, jota etsit ehdokkaasta äänestäessäsi, ja miten se heijastaa arvoitasi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Kuinka yksilöt, joilla ei ole poliittista valtaa, voivat vaikuttaa demokraattiseen yhteiskuntaan?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miltä sinusta tuntuisi, jos äänestysikärajaa laskettaisiin ja teini-ikäiset voisivat osallistua vaaleihin?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Jos saisit perustaa uuden poliittisen puolueen, mikä olisi sen tärkein arvo tai politiikka ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä rooli tunteilla pitäisi mielestäsi olla demokraattisessa päätöksenteossa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Kuinka paljon arkipäiväisillä valinnoillasi pitäisi mielestäsi olla vaikutusta hallituksen päätöksiin demokraattisessa yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Oletko koskaan saanut keskustelua politiikasta muuttamaan mieltäsi, ja miten se vaikutti näkemykseesi demokratiasta?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten toimisit, jos olisit tänään vastuussa maasi uuden perustuslain kirjoittamisesta?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten demokraattisen yhteiskunnan tulisi suhtautua ryhmiin, jotka toimivat aktiivisesti sen periaatteita vastaan?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos politiikka, josta olet jyrkästi eri mieltä, päätettäisiin demokraattisesti, miten reagoisit tai toimisit?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kuinka voimme käyttää teknologiaa demokratian tehostamiseen yhteiskunnassamme?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mikä on mielestäsi suurin haaste tasa-arvoiselle edustukselle demokratiassa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Oletko koskaan muuttanut mieltäsi tärkeässä asiassa keskustelun jälkeen, ja miten se vaikutti näkemyksiisi demokratiasta?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Luuletko, että laaja valikoima uutislähteitä auttaa tai vahingoittaa ymmärrystämme demokratiakysymyksistä?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mitä muutoksia tekisitte nykyiseen koulutusjärjestelmään, jotta opiskelijat voisivat paremmin valmistautua osallistumaan demokratiaan?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten sovitat yhteen jännitteen yksilönvapauden suojelemisen ja yhteisen turvallisuuden takaamisen välillä?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Oletko koskaan tuntenut, että äänelläsi ei ole väliä? mikä kannustaisi sinua tuntemaan toisin?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos saisit esittää yhden kysymyksen poliittiselle johtajalle ja saada rehellisen vastauksen, mikä se olisi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten henkilökohtainen uskosi tasa-arvoon vaikuttaa näkemykseesi politiikasta, joka asettaa enemmistön vallan etusijalle vähemmistöjen oikeuksien sijaan?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos sananvapaus on ratkaisevan tärkeää demokratiassa, mihin meidän pitäisi vetää raja vihapuheen ja väärän tiedon suhteen?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kannattaisitko järjestelmää, jossa päätökset tehdään kansalaisten satunnaisella valinnalla äänestämisen sijaan, ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten yhteiskunta vaikuttaisi, jos vain keskusteluihin ja kansalaistoimintaan osallistuneet saisivat äänestää?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Onko demokratiassa reilua, että tietämättömillä tai kiinnostumattomilla on sama äänivalta kuin tietoisilla ja sitoutuneilla?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Millaisena näet ihanteellisen tasapainon yksilön oikeuksien ja yhteisen hyvän välillä demokraattisessa yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Voiko demokraattinen yhteiskunta mielestäsi silti olla oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen, jos varallisuus ja resurssit jakautuvat epätasaisesti kansalaistensa kesken?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos demokratia on "kansojen hallitsema", mitä pitäisi mielestäsi tehdä niille, jotka eivät halua osallistua poliittiseen prosessiin?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten määrittelet vapauden henkilökohtaisesti demokratian kontekstissa ja miksi uskot määritelmäsi olevan tärkeä?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos sinulla olisi valta muuttaa jotakin nykyisen demokraattisen järjestelmän puolta, mikä se olisi ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Voiko demokratia todella toimia, jos sen kansalaisten välillä on huomattavaa eriarvoisuutta?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Pitäisikö äänestäminen olla pakollista, jotta kaikkien ääni kuuluu demokratiassa, vai pitäisikö se jäädä valinnaksi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten uskot yhteiskunnan muuttuvan, jos kaikki voisivat äänestää suoraan tärkeistä päätöksistä edustajien valitsemisen sijaan?

English Suomi