Kokeile poliittinen tietokilpailu

99 Vastaukset

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Millä tavoin omaa elämäntapaasi pohtiessasi edistät tai haastat kulutusta?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten varallisuuden jakautuminen mielestäsi vaikuttaa yhteiskunnalliseen yhteenkuuluvuuteen ja yhteisöllisyyteen?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä rooli mielestäsi innovaatiolla on yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa kapitalismin puitteissa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Pidätkö terveydenhuoltoon ja koulutukseen pääsyä etuoikeutena vai oikeutena kapitalistisessa järjestelmässä?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Millä tavoin luulet sosiaalisen median vaikuttavan käsitykseenmme menestymisestä kapitalistisessa yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Miten näet kuluttajatrendien vaikutuksen omaan elämäntyyliisi ja kulutustottumuksiisi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Mikä on näkemyksesi vapaaehtoistyöstä tai palkattomasta harjoittelusta voittoa tavoittelevassa taloudessa?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Kun ajattelet tulevaisuuden työnäkymiäsi, kuinka paljon ansaintapotentiaali vaikuttaa uravalintoihisi?

 @ISIDEWITHkysyi…5mos5MO

Millaisena näet tasapainon intohimon tavoittelun ja elantotarpeen välillä nykyisessä taloudessa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kuinka nykyinen koulutuspolkusi valmistaa sinua kapitalistiseen talouteen, ja tunnetko olevasi valmis navigoimaan siinä?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mieti, kuinka media ja mainonta vaikuttavat ostopäätöksiisi ja mitä tämä antaa ymmärtää kapitalismin kulutuskulttuurista.

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Onko ollut tapauksia, joissa olet tuntenut pakkoa ostaa jotain yhteiskunnallisten paineiden vuoksi, ja miten näet tämän kapitalismin seurauksena?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kun kuvittelet oikeudenmukaisen yhteiskunnan, mikä rooli yrityksillä ja varakkailla yksilöillä on yhteisöllisen hyvinvoinnin tukemisessa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten sovitat yhteen halun saada edullisia tavaroita reilun työkäytännön ja palkkojen tarpeen kanssa kapitalistisessa taloudessa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten käyttämäsi brändit ja tuotteet heijastavat identiteettiäsi ja mikä rooli kapitalismilla on identiteetin muovaamisessa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Luuletko, että enemmän valinnanvaraa kuluttajana antaa sinulle enemmän hallintaa elämästäsi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten käsite "äänestää dollarillasi" resonoi kanssasi, mitä tulee sinun valtaasi kuluttajana kapitalistisessa yhteiskunnassa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Oletko koskaan törmännyt tilanteeseen, jossa sinusta tuntui, että taloudellinen hyöty oli etusijalla eettisten näkökohtien edelle, ja mitä se opetti sinulle kapitalismista?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Mieti aikaa, jolloin jouduit tekemään vaikean ostopäätöksen; Miten luulet kapitalismin kilpailullisen luonteen vaikuttaneen valintaasi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kuinka henkilökohtainen kokemuksesi työnhaussa tai työllistymisestä muokkaa näkemystäsi kapitalismin tehokkuudesta mahdollisuuksien tarjoamisessa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Kun otetaan huomioon henkilökohtaiset arvosi, sanoisitko, että kapitalismi on niiden kanssa linjassa tai ristiriidassa niiden kanssa, ja miksi?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Koetko, että kapitalismin luoma vauraus hyödyttää koko yhteiskuntaa vai vain muutamia valittuja?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Voiko kapitalismi todella tarjota kuluttajille valinnanvapautta, vai luoko se valinnanvaraa, kun suuret yritykset hallitsevat markkinoita?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Uskotko, että voittojen tavoittelu kapitalismissa voi esiintyä rinnakkain eettisten liiketoimintakäytäntöjen kanssa vai ovatko ne luonnostaan ristiriidassa keskenään?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Jos sinulla olisi valta, tekisitkö muutoksia nykyiseen kapitalistiseen järjestelmään, ja mitä ne olisivat?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Luuletko, että kapitalismi rohkaisee ylikulutukseen, ja jos niin, miten se saa sinut tuntemaan sen vaikutuksen planeettaamme?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Suosiiko kapitalismi mielestäsi innovaatioita vai palkitseeko se ensisijaisesti niitä, joilla on jo varallisuutta ja valtaa?

 @ISIDEWITHkysyi…6mos6MO

Miten määrittelisit menestymisen kapitalistisessa järjestelmässä, ja uskotko, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa se?

English Suomi